Национальный Институт Рака

Опубликовано 6 мая, 2010 год
4.4
1 127 отзывов / 479 655 просмотров

Національний інститут раку України (НІР) – це клінічний та дослідницький міжнародно-акредитований онкологічний центр, що є невід’ємною частиною спеціалізованої, висококваліфікованої медичної допомоги в Україні. НІР охоплює всі аспекти контролю за онкологічними захворюваннями: профілактика, скринінг, лікування та наукові дослідження. НІР проводить дослідження на базовому, трансляційному та клінічному рівнях, що в кінцевому підсумку, призводить до важливих клінічних результатів: поліпшення профілактики, діагностики та терапії, які можуть зменшити захворюваність та смертність від усіх видів раку. НІР відіграє ключову роль в дослідженні раку завдяки науковим якостям своєї команди та здатності проводити послідовні дослідження, починаючи з базових досліджень в лабораторії і закінчуючи клінічними дослідженнями із залученням пацієнтів. НІР має за мету покращити стан сучасної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями і виступає в ролі науково-освітнього центру з розробки інноваційних діагностичних та терапевтичних методів, обміну передовим досвідом. НІР розробляє та впроваджує національні та регіональні стратегії боротьби з раком, координує регіональну онкологічну мережу та допомагає нарощувати її потенціал у різних сферах онкологічної допомоги, пропонуючи програми стажування та навчання.
В Інституті функціонує клініка, ліжковий фонд якої налічує 600 ліжок, в тому числі: онкологічні для дорослих – 499; онкологічні для дітей – 45; радіологічні – 56; відділення реанімації та інтенсивної терапії – 24 ліжка; консультативна поліклініка на 400 відвідувань у зміну. У штаті Інституту 1079 співробітники, в тому числі 76 науковців та 206 лікарів. В Інституті працюють 11 заслужених лікарів України, 7 заслужений працівників охорони здоров’я України, 25 докторів та 82 кандидатів наук.  
У клініці Інституту в 2017 році отримали медичну допомогу понад 21 тисяч/осіб, у відділенні дитячої онкології – понад 800 дітей. Кількість операцій за 2017 рік становить – 8400, з них 7544 – показник кількості малоінвазивних операцій (63% - лапароскопія, 17% - ендоскопія). Проведено 11 трансплантацій кісткового мозку дорослим пацієнтам.
Кількість відвідувань консультативної поліклініки у 2017 році перевищила 170 тисяч. 
Відповідно до показників розподілу хворих за методами лікування у клініці НІР – 65,7% пацієнтів отримало хіміотерапію, 23% - хірургічне втручання, 2,6% - радіоізотопне лікування, 2% - променеве терапія, 1,9% - хірургія з іншими методами, 1,4% - хіміопроменева терапія.
Досягнення інституту за 2017 рік
В організації онкологічної допомоги: 
1. Дані діючого Національного канцер-реєстру України прийнято ВООЗ та внесені до Міжнародного видання «Рак на п’яти континентах». Персоніфікована база даних реєстру є основою для здійснення моніторингу стану захворюваності і смертності населення України від злоякісних новоутворень та вивчення стану онкологічної допомоги населенню України. 
2. Національний Інститут Раку - другий центр трансплантації для дорослих в Україні. Трансплантаційну групу НІР включено в державну пілотну програму ТКМ в Україні. Проведено 11 аутологічних трансплантацій стовбурових клітин 2017 році.
3. Започатковано Школу медсестер для відділень гематології та трансплантації. Разом з Асоціацією Онкохірургів України – започатковано Центр хурургічної майстерності. У 2017 році запущено програма повної інформатизації НІР.
Для лікування онкологічних хворих за 2017 р.: 
- створено трансплантаційну команду відділення онкогематології та налагоджені всі етапи трансплантації;
- відкрита програма циторедуктивної хірургії з застосуванням внутрішньочеревної гіпертермічної хіміотерапії;
- відкритий новий 17 операційний зал, який дозволяє проводити високотехнологічні, малоінвазивні оперативні втручання;
- відкрито кабінет амбулаторної хіміотерапії європейського рівня;
- оперативне діагностування та надання хірургічної допомоги проводиться в операційному блоці поліклініки НІР;
Серед досягнень клініки у 2017 р.: 
Відділенням дистанційної променевої терапії НІР за 2017 рік, було проліковано 887 пацієнтів.

 • Впроваджено 3D планування у лікуванні пацієнтів,
 • Використовується система FUSION (ФЮЖН), котра передбачає використання ПЄТ, МРТ чи СКТ з контрастним підсиленням, що дало можливість використовувати BOOST (БУСТ) у лікуванні пацієнтів згідно світових стандартів та рекомендацій.
 • Єдине відділення в країні проводить високо якісне променеве лікування онкохворим дітям.
 • Розроблено методику краніоспінального опромінення дітям з одночасним використанням 2 і більше ізоцентрів, що підвищило якість променевої терапії та скоротило час опромінення та перебування пацієнта безпосередньо під наркозом.
 • Методика опромінення RAPID ARC (РАПІД АРК). Це більше ніж в 2 рази скорочує час лікування пацієнта та покращує розподілення дози в об’ємі пухлини.
 • У лікуванні пухлин органів грудної порожнини та органів черевної порожнини методика GATING (ГЕЙТІНГ), що дозволяє враховувати екскурсію грудної стінки чи органів черевної порожнини під час опромінення.
Досягнення клініки НІР по відділенням:
 1. Відділення онкоортопедії, пухлин шкіри та м'яких тканин:
 • Застосування фотодинамічної терапії 
 • Впровадження компютерних імітаційних біомеханічних моделей
 1. Відділення грудної залози:
 • Впровадження дуктоендоскопії
Відділення реанімації:
 • Всі інвазійні процедури під УЗ-контролем
 • Використання високочастотного апарату ШВЛ-осцилографу
Відділення онкогематології:
 • Перше відділення в Україні, що впровадило протокол ESMO
Відділення колопроктології та пухлин стравоходу та шлунку:
 • 40% та 15% лапароскопічних хірургічних втручань відповідно
Відділення пухлин печінки та підшлункової залози:
 • Впровадження циторедукції та HIPECв лікуванні пухлин очеревии
 • 5 аутотрансплантацій нирки та 1 аутотрансплантація тонкої кишки при місцево-поширених пухлинах черевної порожнини
Відділення пухлин голови та шиї:
 • Впровадження розширених резекційних хірургічних втручань

Серед досягнень у науковій діяльності за 2017 рік варто відмітити видання 6 монографій, 7 посібників; опубліковано – 224 статті, одержано 17 патентів; видано – 6 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, підготовлено 19 нововведень.
В Інституті у 2017 р. виконувалось 20 науково-дослідних робіт за бюджетом АМН України, 9 з них завершено. На 2018 рік заплановано 8 нових НДР з різних проблем онкології, які затверджено АМН України. 
58 співробітників Інституту взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях. 9 осіб отримали гранти на стажування, участь у тренінг-курсах (школах) та в міжнародних наукових форумах. Стажування за кордоном пройшли9співробітниківІнституту.
 За 2017 співробітниками Інституту підготовлено 430 доповідей, з них 107 – представлено на міжнародних наукових форумах.Науково-дослідницький відділ НІР отримав державну премію за цикл робіт «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму».
Протягом 2017 року укладено 17 міжнародних угод, серед яких наукове співробітництво з відомими закордонними університетами, меморандуми про взаєморозуміння та спільні проекти з Євросоюзом.
 Згідно системі ResearchGate – станом на 2017 рік Національний Інститут Раку посідає 33 місце серед 250 наукових закладів України. 
www.unci.org.ua
www.facebook.com/NCIUkraine
 
 


Благодарность Отделению опухолей пищевода и желудка

Елена Бушева Отзыв написан суббота, 22 июня
Когда совсем неожиданно мне поставили диагноз рак желудка, возник вопрос, где делать операцию. Проанализировав все возможные "За и Против" многих клиник, я остановилась на Нац. инст-те рака. Зав.отделением Кондрацкий Юрий Николаевич оказался доброжелательным, отзывчивым, оптимистично настроенным человеком, доходчиво объяснил необходимость операции. После консультации у проф. Киркилевского Станислава Игоревича все вопросы были оперативно решены. Операция выполнена 30.05.2019. Глубокая благодарность проф....  Читать отзыв Когда совсем неожиданно мне поставили диагноз рак желудка, возник вопрос, где делать операцию. Проанализировав все возможные "За и Против" многих клиник, я остановилась на Нац. инст-те рака. Зав.отделением Кондрацкий Юрий Николаевич оказался доброжелательным, отзывчивым, оптимистично настроенным человеком, доходчиво объяснил необходимость операции. После консультации у проф. Киркилевского Станислава Игоревича все вопросы были оперативно решены. Операция выполнена 30.05.2019. Глубокая благодарность проф. Киркилевскому С. И. и Миничу А.А. за высокий профессионализм и всему коллективу этого отделения. Спасибо за вашу работу!

Благодарность отделу амбулаторной химиотерапии

Дима Нечай Отзыв написан вторник, 4 июня
Хочу поблагодарить администрацию НИР за создание кабинета амбулаторной химиотерапии. Мед персонал внимательный и доброжелательный. Лечение проходит профессионально комфортно, удобно для пациентов. Рекомендации четко и понятно расписаны. Спасибо! Хочу поблагодарить администрацию НИР за создание кабинета амбулаторной химиотерапии. Мед персонал внимательный и доброжелательный. Лечение проходит профессионально комфортно, удобно для пациентов. Рекомендации четко и понятно расписаны. Спасибо!

Шепиль Александр Владимирович

Ирина Иванова Отзыв написан понедельник, 3 июня
Хочу выразить безграничную благодарность Отделению Амбулаторной Химиотерапии, Шепиль Александру Владимировичу! С большой отзывчивостью отнеслись к моей сестре. Нам оказали помощь, которую мы не могли получить в своем родном городе. Пусть такие люди и специалисты, как Александр Владимирович, будут в каждом городе Украины. Хочу выразить безграничную благодарность Отделению Амбулаторной Химиотерапии, Шепиль Александру Владимировичу! С большой отзывчивостью отнеслись к моей сестре. Нам оказали помощь, которую мы не могли получить в своем родном городе. Пусть такие люди и специалисты, как Александр Владимирович, будут в каждом городе Украины.
Достоинства:
 1. Во всем
Недостатки:
 1. отсутствуют

Ломакин Игорь Николаевич пациент

Ломакин Игорь Николаевич Отзыв написан понедельник, 3 июня
Боико Артем Владимирович человек -золото и врач от бога Очень благодарен ему и всем рекомендую Я сам врач узд и оказался в краине критическом положении с очень тяжелои формои рака прямои кишки Сумы онкодиспансер и Борис Киев шарлатаны И ВЫМОГАТЕЛИ !!!! А в институте рака врачи просто супер Умнички и профессионалы самые лучшие в Украине Боико Лукашенко Остапенко !!! Очень...  Читать отзыв Боико Артем Владимирович человек -золото и врач от бога Очень благодарен ему и всем рекомендую Я сам врач узд и оказался в краине критическом положении с очень тяжелои формои рака прямои кишки Сумы онкодиспансер и Борис Киев шарлатаны И ВЫМОГАТЕЛИ !!!! А в институте рака врачи просто супер Умнички и профессионалы самые лучшие в Украине Боико Лукашенко Остапенко !!! Очень благодарен им за свое спасение Даи бог им крепкого здоровья !!!Успехов и удачи в их тяжелом каторжном труде!
Достоинства:
 1. ОТЛИЧНО!!!!

Лікар від Бога

Оксана Отзыв написан понедельник, 3 июня
Багато хто дивився серіал "Інтерни" і знає,хто такий Лобанов Прототим цього персонажа процює в національному інституті рака,це стосується і рівня знань,і невихованості. Поспілкувавшись з Дунаєвською В.В. мені було зрозуміло,що вона по блату постутила та навчалася в медичному вузі і таким чином стала працювати в національному інституті рака. Гарні відгуки про себе в інтернеті вона може написати і сама,але...  Читать отзыв Багато хто дивився серіал "Інтерни" і знає,хто такий Лобанов Прототим цього персонажа процює в національному інституті рака,це стосується і рівня знань,і невихованості. Поспілкувавшись з Дунаєвською В.В. мені було зрозуміло,що вона по блату постутила та навчалася в медичному вузі і таким чином стала працювати в національному інституті рака. Гарні відгуки про себе в інтернеті вона може написати і сама,але як керівник інституту може закрити очі на її поведінку Відношення до людей,як до тварини Любі жіночки минайте її десятою дорогою Її можна лише працювати лише в морзі,без права на спілкування з рідними покійного
Достоинства:
 1. Чудова апаратура
Недостатки:
 1. Похабне відношення одного лікаря

Оплата обследований

Гость Отзыв написан пятница, 31 мая
Гастроскопия платная в НИР? Почему за все анализы и обследования берут деньги и при этом не выдают никакие чеки об оплате? Гастроскопия платная в НИР? Почему за все анализы и обследования берут деньги и при этом не выдают никакие чеки об оплате?
Недостатки:
 1. За все берут деньги

Прошу помощи

Татьяна Отзыв написан среда, 29 мая
Доброго дня ! поставили аденома простаты онко,подскажите пожалуйста хорошего контакты уролога. tromenko1@gmail.com Доброго дня ! поставили аденома простаты онко,подскажите пожалуйста хорошего контакты уролога. tromenko1@gmail.com

Прошу помощи!!!!

tatianakiriliuk76@gmail.com Отзыв написан 24 мая, 2019 год
Доброе время суток!мужу сегодня поставили диагноз миеломная болезнь,подскажите пожалуйста хорошего гематолога Доброе время суток!мужу сегодня поставили диагноз миеломная болезнь,подскажите пожалуйста хорошего гематолога

Посоветуйте онкогинеколога

Гость Отзыв написан 24 мая, 2019 год
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста,хорошего онкогонеколога, может кому-то приходилось делать операцию по гинекологии. Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста,хорошего онкогонеколога, может кому-то приходилось делать операцию по гинекологии.

Благодарны Аскольскому Антону Вячеславовичу

Виктория Отзыв написан 22 мая, 2019 год
Перешли пол года назад в институт с Инновации (очень дорого, хотя условия достойные). Знакомые подсказали обратиться к Антону Вячеславовичу. Очень благодарны ему за отца, за отношение к пациентам! Лечение практически бесплатное, все есть в институте, очень хорошие препараты. Кто пишет отзывы что требуют деньги- не верю, ну или нам повезло. Перешли пол года назад в институт с Инновации (очень дорого, хотя условия достойные). Знакомые подсказали обратиться к Антону Вячеславовичу. Очень благодарны ему за отца, за отношение к пациентам! Лечение практически бесплатное, все есть в институте, очень хорошие препараты. Кто пишет отзывы что требуют деньги- не верю, ну или нам повезло.
Достоинства:
 1. Одни плюсы и слова благодарности
Недостатки:
 1. Нужен ремонт

Дякую всім

Гость Отзыв написан 21 мая, 2019 год
Урологічне відділення. Дякую завідуючому відділення Олексію Анатолійовичу та лікарю Руслану Федоровичу за чемне і порядне відношення до мого батька Кузьменка В.Ю. ,професіоналізм, щоб у Вас не боліли Ваші золоті руки. Окрема Велика подяка медичній сестрі Інночці та нянечці Олені Іванівні хай Вас хранить Господь!!! Урологічне відділення. Дякую завідуючому відділення Олексію Анатолійовичу та лікарю Руслану Федоровичу за чемне і порядне відношення до мого батька Кузьменка В.Ю. ,професіоналізм, щоб у Вас не боліли Ваші золоті руки. Окрема Велика подяка медичній сестрі Інночці та нянечці Олені Іванівні хай Вас хранить Господь!!!

ПОБОРЫ И ХАМСТВО!!!

Николай Отзыв написан 16 мая, 2019 год
Здравствуйте! Недавно жена оказалась пациенткой данного медицинского учреждения...Слов нет...Такие врачи как Безносенко Андрей Петрович просто не должны работать в медицинских учреждениях такого типа...Не дал денег-послан в грубой форме. Просто так не хочу отпускать эту ситуацию!!! Всех, кто стал жертвой коррупционных махинаций Прошу отписаться в комментариях с указанием номера телефона для связи и кто именно из сотрудников Института нарушил Закон в...  Читать отзыв Здравствуйте! Недавно жена оказалась пациенткой данного медицинского учреждения...Слов нет...Такие врачи как Безносенко Андрей Петрович просто не должны работать в медицинских учреждениях такого типа...Не дал денег-послан в грубой форме. Просто так не хочу отпускать эту ситуацию!!! Всех, кто стал жертвой коррупционных махинаций Прошу отписаться в комментариях с указанием номера телефона для связи и кто именно из сотрудников Института нарушил Закон в отношении ВАС!!! Пора наводить порядок!!!
2 не согласны Показать 4 ответа
Пане Миколаю, щодо головного лікаря інституту Безносенко А.П. останній життєвий відгук про його діяльність за посиланням https://golos.ua/i/683622.
Всі інші Ваші зауваження розглядаються виключно після офіційного звернення з вказанням особистих даних.

Онкогінекологія!

Гость Отзыв написан 15 мая, 2019 год
Безмежно вдячні Ткалі Юлії Георгіївні!Це лікар,який поставила маму на ноги і веде нас до останнього!Це лікар від Бога,яка порадить і допоможе!Безмежно вдячні за врятоване життя!!! Безмежно вдячні Ткалі Юлії Георгіївні!Це лікар,який поставила маму на ноги і веде нас до останнього!Це лікар від Бога,яка порадить і допоможе!Безмежно вдячні за врятоване життя!!!

Брехлива iнформацiя на офiцiйному сайтi

Гость Отзыв написан 15 мая, 2019 год
Захожу на офiцiйний сайт, вiдкриваю звiт за 2018 рiк i в роздiлi "лiкувальна дiяльнiсть" бачу статистику : показники загальнолiкарняноi летальностi не больше 0,3%, а пiсляоперацiйноi 0,6 %. Шановнi, навiщо ви так нахабно брешете людям, i даэте iм надiю. Всi хто тут лiкувався бачили реальнiсть, i всiм ви роти не закриэте. Пацiентiв помираэ набагато бiльше вiдсоткiв 80, а може i...  Читать отзыв Захожу на офiцiйний сайт, вiдкриваю звiт за 2018 рiк i в роздiлi "лiкувальна дiяльнiсть" бачу статистику : показники загальнолiкарняноi летальностi не больше 0,3%, а пiсляоперацiйноi 0,6 %. Шановнi, навiщо ви так нахабно брешете людям, i даэте iм надiю. Всi хто тут лiкувався бачили реальнiсть, i всiм ви роти не закриэте. Пацiентiв помираэ набагато бiльше вiдсоткiв 80, а може i бiльше, i те що ви скорiше виписуэте iх додому i вони помирать там, щоб нiхто не бачiв, не допоможе вам покращити показники. Кажiть людям правду i не треба створювати собi казковий iмiдж.
Достоинства:
 1. Эдиний плюс молодший медичний персонал - медсестри. Спасибi вам за спiвчуття та допомогу.
Недостатки:
 1. I припинiть вимагати з людей "благодiйнi внески"
Доводимо до Вашого відома, що інформація є правдивою, бо формується на основі даних про звернення та результати лікування пацієнтів всіх відділень інституту.

Цифри/відсотки щорік обробляються Національним канцер-реєстром (як і дані регіональних онкоцентрів) та включаються у звіт директора.

На жаль, системи контролю стану та подальшого життя пацієнтів, пролікованих від раку, в країні немає.

Благодарность Аркадию Григорьевичу Высоцкому от семьи Перескоковых

Валентина Перескокова. Киев. Отзыв написан 15 мая, 2019 год
Безмерно благодарю профессора Аркадия Григорьевича Высоцкого за возвращение к жизни моего мужа Николая Перескокова, у которого обнаружили рак левого легкого. В ходе обследования выяснилось, что у мужа проблемы с сердцем и с 90-процентной вероятностью он не перенесет операцию. Не стану описывать наши хождения по мукам пока нам не посоветовали обратиться к торакальному хирургу Высоцкому, подсказали, что если кто-то и...  Читать отзыв Безмерно благодарю профессора Аркадия Григорьевича Высоцкого за возвращение к жизни моего мужа Николая Перескокова, у которого обнаружили рак левого легкого. В ходе обследования выяснилось, что у мужа проблемы с сердцем и с 90-процентной вероятностью он не перенесет операцию. Не стану описывать наши хождения по мукам пока нам не посоветовали обратиться к торакальному хирургу Высоцкому, подсказали, что если кто-то и возьмется за операцию с такими проблемами, то только он. Мы нашли Аркадия Григорьевича, как оказалось, в медицинском мире он известная величина. Профессор А. Г. Высоцкий незамедлительно записал мужа на приём, внимательно вник в нашу ситуацию и ВЗЯЛСЯ помочь, вернул нам надежду. К лечению мужа подключили кардиохирурга из Института имени Амосова Сергея Анатольевича Руденко. Оба врача обсудив проблему пришли к выводу, что выход есть, нужно делать две операции: кардиологическую и онкологическую, одну за другой, с чем и справились блестяще! Муж жив, поправляется, набирает вес, занимается посильной работой! Хочу отметить, что операция Аркадия Григорьевича по удалению легкого осложнялась опасностью неконтролируемого кровотечения после кардиологической операции. Наш профессор провел её безукоризненно, аккуратно, чисто, высокопрофессионально. Аркадий Григорьевич - врач по велению души, который любит и знает своё дело, сопереживает больным, не боится лечить тех несчастных, от которых отказались предыдущие доктора. И у него всё получается! Побольше бы таких неравнодушных профессионалов в нашей медицине! Я подробно рассказала о нашей беде, чтобы люди у которых возникнут похожие проблемы, знали к кому обратиться. Аркадий Григорьевич Высоцкий - ас в своём деле, он найдёт выход из не разрешаемой ситуации и поможет! А мы Вам, Аркадий Григорьевич, будем благодарны всегда, и желаем, чтобы Вы с Вашим талантом, знаниями и человечностью спасли как можно больше людей и чтобы в Вашей жизни тоже всё было хорошо! Удачи Вам и низкий поклон от нашей семьи!

Консультація

27Irma.94@gmail.com Отзыв написан 11 мая, 2019 год
Доброго дня підкажіть будь ласка як отримати консультацію? Мешкаємо у Кривому Розі. Необхідна консультація онко гінеколога. Доброго дня підкажіть будь ласка як отримати консультацію? Мешкаємо у Кривому Розі. Необхідна консультація онко гінеколога.
Дорого дня! Онлайн консультаціє не надаємо. Але для коректного направлення можемо запропонувати Вам написати детальний запит (приватне повідомлення) на нашу фейсбук сторінку https://www.facebook.com/NCIUkraine

Спасибо Юрию Николаевичу

Сергей Коробко Отзыв написан 8 мая, 2019 год
У отца четвертая стадия рака легкого.
В Одессе сказали "сушить доски"
Через знакомых узнали телефон Юрия Николаевича. Сказал, что если состояние 0-1 по таблице то можно приезжать на консультацию.
Изменил все. Кучу исследований.
Поменялся диагноз и появилась надежда.
Спасибо!!!!!!
Таблицу сфотографировал, мож ет кому пригодится!
У отца четвертая стадия рака легкого.
В Одессе сказали "сушить доски"
Через знакомых узнали телефон Юрия Николаевича. Сказал, что если состояние 0-1 по таблице то можно приезжать на консультацию.
Изменил все. Кучу исследований.
Поменялся диагноз и появилась надежда.
Спасибо!!!!!!
Таблицу сфотографировал, мож Национальный Институт Рака - Спасибо Юрию Николаевичу ет кому пригодится!
Достоинства:
 1. Хорошие доктора
Недостатки:
 1. Много людей. Надо стоять в очередях.

Искренне благодарен

Виктор Отзыв написан 7 мая, 2019 год
Хочу выразить искреннюю благодарность Стаховскому Александру Эдуардовичу за профессионализм, пунктуальность, отзывчивость и человечность. Я привез к Александру Эдуардовичу своего отца с раком простаты и решительной готовностью к срочному удалению. Но после подробной консультации врача, внимательного рассмотрения всех привезенных с собой обследований врач решил что с операцией не стоит торопиться и назначил дополнительные обследования. После получения результатов Александр Эдуардович...  Читать отзыв Хочу выразить искреннюю благодарность Стаховскому Александру Эдуардовичу за профессионализм, пунктуальность, отзывчивость и человечность. Я привез к Александру Эдуардовичу своего отца с раком простаты и решительной готовностью к срочному удалению. Но после подробной консультации врача, внимательного рассмотрения всех привезенных с собой обследований врач решил что с операцией не стоит торопиться и назначил дополнительные обследования. После получения результатов Александр Эдуардович вежливо согласился изучить их дистанционно, т.к. мы проживаем далеко от Киева. Подтвердилось то, что первичное мнение врача было правильным. Поэтому учитывая то, что отцу 73 года, результаты всех его обследований, особенность формы заболевания и отсутствие жалоб было решено применить тактику динамического наблюдения. Искренне Вас благодарю за высокий профессионализм и внимательное отношения к моему отцу! Огромное Вам спасибо!

Конвейер смерти

Гость Отзыв написан 4 мая, 2019 год
Вожможно многие мне не поверят, но то что творится в этом, так называемом институте, жесть. Здесь просто проводят эксперементы над людьми, люди для них просто тела, и живыми отсюда выходят единицы. Институт называется научно-исследовательский, то есть проверяются человеческие возможности, сколько человек может выдержать, как препараты действуют в том или ином случае. Многие пациенты не выдерживают такие опыты, и тогда их...  Читать отзыв Вожможно многие мне не поверят, но то что творится в этом, так называемом институте, жесть. Здесь просто проводят эксперементы над людьми, люди для них просто тела, и живыми отсюда выходят единицы. Институт называется научно-исследовательский, то есть проверяются человеческие возможности, сколько человек может выдержать, как препараты действуют в том или ином случае. Многие пациенты не выдерживают такие опыты, и тогда их как использованый и ненужный материал оставляют умирать в реанимации. А после смерти сами же лечащие врачи проводят в морге вскрытие и смотрят какие ошибки они сделали, пишут "правильное" заключение чтобы замести свои следы. И самое главное это проходит им безнаказанно так как все повязаны и покрывают друг друга. Люди, бегите от сюда, не повторяйте чужих ошибок.
Недостатки:
 1. Все эксперементы за счёт родственников

Урологія2019

Віка Отзыв написан 2 мая, 2019 год
Підкажіть,куди звертатись у моеі мами 60 р.знайшли злояк.пухлину в почці розм.3-3,5 см .куди звертатись,які обтеження робити,алергія на йод Підкажіть,куди звертатись у моеі мами 60 р.знайшли злояк.пухлину в почці розм.3-3,5 см .куди звертатись,які обтеження робити,алергія на йод

Клиники

Медиком
Медиком

Рейтинг: 4.8
446 отзывов
Медицинский центр "Репролайф"
Медицинский центр "Репролайф"

Рейтинг: 4.8
5 отзывов
Клиника Оберіг
Клиника Оберіг

Рейтинг: 4.9
163 отзыва
Клиника ISIDA
Клиника ISIDA

Рейтинг: 4.1
124 отзыва
Клиника выходного дня
Клиника выходного дня

Рейтинг: 4.8
270 отзывов
Клиника Гармония здоровья
Клиника Гармония здоровья

Рейтинг: 3.9
102 отзыва
Цертус (CERTUS)
Цертус (CERTUS)

Рейтинг: 4.4
18 отзывовВам необходимо войти или зарегистрироваться
fullscreen
close